Δημόσιες Διαβουλεύσεις

Οι Δημόσιες Διαβουλεύσεις δίνουν την δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφράσουν τις απόψεις τους επί συγκεκριμένων ζητημάτων και μέτρων ώστε το ΠΑΑ και οι λοιποί αρμόδιοι φορείς να διαμορφώσουν ολοκληρωμένη άποψη για τις προτάσεις που υποβάλλουν στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων της. Ανοικτές είναι οι Δημόσιες Διαβουλεύσεις που είναι σε εξέλιξη, ενώ Κλειστές όσες έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης τους.

Διαβάστε περισσότερα