Δράση 10.2.1 Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου ανανεώνεται διαρκώς.

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) καθορισμού του πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.2.1
Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής, διαδικασίας πληρωμής της Δράσης 10.2.1
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία»
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
18/02/2019