Καταπολέμηση της διαφθοράς

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς καλείται πρακτικά να αντιμετωπίσει οργανωμένα και στοχευμένα το πολύπλευρο φαινόμενο της διαφθοράς, συστρατεύοντας όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τόσο του συνόλου της Διοίκησης, όσο και των πολιτών, στην υλοποίηση συναφών πολυτομεακών και πολυεπίπεδων δράσεων.

Διαβάστε περισσότερα