06
Μαρ
2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Σύμβουλος παροχής υπηρεσιών αξιολόγησης και υλοποίησης των Υπομέτρων 16.1 – 16.2 και 16.1 - 16.5 του ΠΑΑ»

Ημερομηνία λήξης εκδήλωσης: 
Παρασκευή, Μάρτιος 22, 2019
Ημερομηνία έναρξης εκδήλωσης: 
Τρίτη, Μάρτιος 5, 2019