Μήνυμα σφάλματος

Notice: Undefined index: #items στην paa_preprocess_page() (γραμμή 247 του /var/www/html/sites/all/modules/paa/paa.module).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Υπομέτρο 13.1 και 13.2 για το έτος 2016 (Εξισωτική Αποζημίωση) - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
15/06/2016
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Αγρότης
Φυσικό πρόσωπο
Μέτρο: 
  • Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα
  • Μέτρο 13 - Περιοχές με φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα
  • Υπομέτρο 13.2 - Περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα
Ημερομηνία έναρξης: 
11/05/2016
Ημερομηνία λήξης: 
15/05/2016