Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Υπομέτρο 13.1, 13.2 και 13.3 για το έτος 2019 (Εξισωτική Αποζημίωση)

Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Αγρότης
Φυσικό πρόσωπο
Μέτρο: 
  • Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα
  • Μέτρο 13 - Περιοχές με φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα
  • Υπομέτρο 13.2 - Περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα
Συνημμένα: