Υπομέτρο 13.2 - Αντισταθμιστική ενίσχυση σε άλλες περιοχές που αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου ανανεώνεται διαρκώς.

Ανακοίνωση δημοσιοποίησης πίνακών εγκεκριμένων και απορριπτόμενων αιτήσεων στήριξης πληρωμής Μέτρου 13 (ολοκλήρωση διαδικάσιας) έτους 2018
Σχετικά αρχεία: 
Ανακοίνωση δημοσιοποίησης πίνακών εγκεκριμένων και απορριπτόμενων αιτήσεων στήριξης /πληρωμής Μέτρου 13 (υποβολή ενστάσεων) έτους 2018
Σχετικά αρχεία: 
Ανακοίνωση έναρξης υποβολής ενστάσεων Μέτρου 13 έτους 2017
Ανακοίνωση ολοκλήρωσης διαδικασίας Μέτρου 13 έτους 2017
Έγκριση διάθεσης πίστωσης του Μετρου 13 για το Έτος 2017
Έγκριση διάθεσης πίστωσης Υπόμετρου 13.2 για το Έτος 2016
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της πρόσκλησης του Μέτρο 13 για το έτος 2018 - (Εξισωτική Αποζημίωση)
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
11/12/2018
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Σχετικά αρχεία:
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της πρόσκλησης του Μέτρο 13 για το έτος 2017- (Εξισωτική Αποζημίωση)
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
03/12/2018
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Σχετικά αρχεία:
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της πρόσκλησης του Υπομέτρου 13.2 για το έτος 2016- (Εξισωτική Αποζημίωση)
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
03/12/2018
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Σχετικά αρχεία: