29
Ιαν
2019

Υπομέτρο 7.1 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» του ΠΑΑ 2014-2020

1η Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Υπομέτρο 7.1 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»

Περιοχή εφαρμογής: Π.Ε. όλων των περιφερειών της χώρας εκτός Αττικής και Ν. Αιγαίου

Ημερομηνία έναρξης πρόσκλησης: 
Δευτέρα, Ιανουάριος 28, 2019
Ημερομηνία λήξης πρόσκλησης: 
Παρασκευή, Μάρτιος 15, 2019