1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "ΑΕΝΟΛ-ΛΑΡΙΣΑ" - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
19/10/2018
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.)
Δικαιούχος/-οι: 
Νομικό Πρόσωπο
Μέτρο: 
  • LEADER / CLLD
  • Υπομέτρο 19.2 - Υλοποίησης δράσεων (CLLD/LEADER)
  • Υπομέτρο 19.2 - Έργα Δημόσιου Χαρακτήρα
Ημερομηνία έναρξης: 
02/07/2018
Ημερομηνία λήξης: 
04/09/2018