1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "ΑΝΕΘ-ΛΑΓΚΑΔΑ, ΒΟΛΒΗΣ κτλ." - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
24/09/2018
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Α.Ε. (ΑΝΕΘ) (ΛΑΓΚΑΔΑ, ΒΟΛΒΗ κλπ.)
Δικαιούχος/-οι: 
Νομικό Πρόσωπο
Δημόσιοι Φορείς
Μέτρο: 
  • LEADER / CLLD
  • Υπομέτρο 19.2 - Υλοποίησης δράσεων (CLLD/LEADER)
  • Υπομέτρο 19.2 - Έργα Δημόσιου Χαρακτήρα
Ημερομηνία έναρξης: 
20/04/2018
Ημερομηνία λήξης: 
31/08/2018