1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "ΑΝΕΤΧΑ" - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
25/06/2018
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.)
Δικαιούχος/-οι: 
Νομικό Πρόσωπο
Συλλογικοί φορείς
Μέτρο: 
  • LEADER / CLLD
  • Υπομέτρο 19.2 - Υλοποίησης δράσεων (CLLD/LEADER)
  • Υπομέτρο 19.2 - Έργα Δημόσιου Χαρακτήρα
Ημερομηνία έναρξης: 
19/03/2018
Ημερομηνία λήξης: 
31/05/2018