1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "ΑΧΑ'Ι'Α" - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
21/09/2018
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Αχαϊα Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Νομικό Πρόσωπο
Συλλογικοί φορείς
Μέτρο: 
  • LEADER / CLLD
  • Υπομέτρο 19.2 - Υλοποίησης δράσεων (CLLD/LEADER)
  • Υπομέτρο 19.2 - Έργα Δημόσιου Χαρακτήρα
Ημερομηνία έναρξης: 
02/05/2018
Ημερομηνία λήξης: 
20/07/2018