1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "ΕΑΠ-ΠΗΛΙΟ" - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
08/03/2019
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (ΕΑΠ ΑΕ) - Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Νομικό Πρόσωπο
Δημόσιοι Φορείς
Μέτρο: 
  • LEADER / CLLD
  • Υπομέτρο 19.2 - Υλοποίησης δράσεων (CLLD/LEADER)
  • Υπομέτρο 19.2 - Έργα Δημόσιου Χαρακτήρα