1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "ΕΛΙΚΩΝΑΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ" - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Ελικώνας Παρνασσός ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ .Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Δικαιούχος/-οι: 
Νομικό Πρόσωπο
Δημόσιοι Φορείς
Μέτρο: 
  • LEADER / CLLD
  • Υπομέτρο 19.2 - Υλοποίησης δράσεων (CLLD/LEADER)
  • Υπομέτρο 19.2 - Έργα Δημόσιου Χαρακτήρα
Ημερομηνία έναρξης: 
17/05/2018
Ημερομηνία λήξης: 
17/09/2018