1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "ΚΑΕΚ ΣΑΜΟΥ" - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
19/10/2018
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Κέντρο Απασχόλησης & Επαγγελματικής Κατάρτισης Νομού Σάμου Α.Ε. (Κ.Α.Ε.Κ. Σάμου Α.Ε.)
Δικαιούχος/-οι: 
Νομικό Πρόσωπο
Δημόσιοι Φορείς
Συλλογικοί φορείς
Μέτρο: 
  • LEADER / CLLD
  • Υπομέτρο 19.2 - Υλοποίησης δράσεων (CLLD/LEADER)
  • Υπομέτρο 19.2 - Έργα Δημόσιου Χαρακτήρα
Ημερομηνία έναρξης: 
27/06/2018
Ημερομηνία λήξης: 
28/09/2018