1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "ΟΑΚ-ΚΡΗΤΗ" - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.
Δικαιούχος/-οι: 
Δημόσιοι Φορείς
Μέτρο: 
  • LEADER / CLLD
  • Υπομέτρο 19.2 - Υλοποίησης δράσεων (CLLD/LEADER)
  • Υπομέτρο 19.2 - Έργα Δημόσιου Χαρακτήρα
Συνημμένα: 
Ημερομηνία έναρξης: 
04/06/2018
Ημερομηνία λήξης: 
30/08/2018