1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε ΟΤΑ - Έχει λήξει.

Η πρόσκληση με την πρωτη τροποποιήση  έχει τροποποιηθεί ως προς τα εξής σημεία: α) την καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στήριξης β) Την τροποποίηση των υποδράσεων  19.2.2.2 και 19.2.2.6 γ) την τροποποίηση σημείων της πρόσκλησης και τη διόρθωση προφανών λαθών και παραλείψεων της πρόσκλησης

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
22/07/2019
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Αγρότης
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Μέτρο: 
  • LEADER / CLLD
  • Υπομέτρο 19.2 - Υλοποίησης δράσεων (CLLD/LEADER)
  • Υπομέτρο 19.2 - Έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα
Ημερομηνία έναρξης: 
13/03/2019
Ημερομηνία λήξης: 
17/06/2019