Μήνυμα σφάλματος

Notice: Undefined index: #items στην paa_preprocess_page() (γραμμή 247 του /var/www/html/sites/all/modules/paa/paa.module).

1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD ΟΤΔ Αναπτυξιακή Ευβοίας ΑΕ

Σημεία τροποποίησης πρόσκλησης Η τροποποίηση αφορά την ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης (παράταση):
Α) στην περίληψη της πρόσκλησης (σελ. 3) και
Β) στην πρόσκληση (σελ.31)

Άλλαξε η ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης από 10/10/2019 σε 24/10/2019 και ώρα 15:00.

Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
24/10/2019
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Αναπτυξιακή Ευβοίας ΑΕ
Δικαιούχος/-οι: 
Αγρότης
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Δημόσιοι Φορείς
Συλλογικοί φορείς
Μέτρο: 
  • LEADER / CLLD
  • Υπομέτρο 19.2 - Υλοποίησης δράσεων (CLLD/LEADER)
  • Υπομέτρο 19.2 - Έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα
Ημερομηνία έναρξης: 
14/05/2019
Ημερομηνία λήξης: 
24/10/2019