1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ Αναπτυξιακή Κιλκίς Α. Α.Ε. Ο.Τ.Α. - Έχει λήξει.

Στήριξη ιδιωτικών επενδύσεων φυσικών και νομικών προσώπων και συνεργατικών σχημάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς.

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
10/10/2019
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε.)
Δικαιούχος/-οι: 
Αγρότης
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Δημόσιοι Φορείς
Μέτρο: 
  • LEADER / CLLD
  • Υπομέτρο 19.2 - Υλοποίησης δράσεων (CLLD/LEADER)
  • Υπομέτρο 19.2 - Έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα
Ημερομηνία έναρξης: 
15/04/2019
Ημερομηνία λήξης: 
15/07/2019