06
Μαρ
2019

1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕ ΟΤΑ (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.)

Το Πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων ή υπό ίδρυση επιχειρήσεων από όλο σχεδόν το φάσμα των δραστηριοτήτων όπως : 
• Επιχειρήσεις Μεταποίησης Αγροτικών και Δασικών προϊόντων 
• Οικοτεχνίες 
• Τουριστικές Επιχειρήσεις – Επιχειρήσεις Αναψυχής
• Βιοτεχνίες Μεταποίησης – Κατασκευών 
• Επιχειρήσεις παραγωγής Ειδών Διατροφής 
• Επιχειρήσεις Εμπορίου 
• Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών 
Η ενίσχυση χορηγείται στους δικαιούχους με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της κυμαίνεται από 50 % έως 65% των επιλέξιμων δαπανών, ανάλογα με την υπο-δράση στην οποία υποβάλλεται το επενδυτικό σχέδιο.

Ημερομηνία λήξης εκδήλωσης: 
Δευτέρα, Ιούνιος 24, 2019
Ημερομηνία έναρξης εκδήλωσης: 
Τετάρτη, Μάρτιος 27, 2019