05
Μαρ
2019

1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ ΕΛΙΚΩΝΑΣ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ

Ημερομηνία λήξης εκδήλωσης: 
Πέμπτη, Ιούνιος 20, 2019
Ημερομηνία έναρξης εκδήλωσης: 
Τετάρτη, Μάρτιος 20, 2019