1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD ΟΤΔ "Κοινοπραξία των εταιριών Αναπτυξιακή Εύβοιας ΑΕ και Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας ΑAΕ ΟΤΑ" - Έχει λήξει.

Σημεία τροποποίησης πρόσκλησης Η τροποποίηση αφορά την ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης (ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
α) Στην Πρόσκληση, στο άρθρο 7, "Διαδικασίες υποβολής αίτησης στήριξης" άλλαξε η ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης από 10/10/2019 και ώρα 15:00 σε 24/10/2019 και ώρα 15:00.
β)Στην Περίληψη της πρόσκλησης, άλλαξε η ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης από 10/10/2019 και ώρα 15:00 σε 24/10/2019 και ώρα 15:00.

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
24/10/2019
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Κ/Ξ Αναπτυξιακή Εύβοιας ΑΕ και Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας ΑΕΕ ΟΤΑ Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε.
Δικαιούχος/-οι: 
Αγρότης
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Δημόσιοι Φορείς
Συλλογικοί φορείς
Μέτρο: 
  • LEADER / CLLD
  • Υπομέτρο 19.2 - Υλοποίησης δράσεων (CLLD/LEADER)
  • Υπομέτρο 19.2 - Έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα
Ημερομηνία έναρξης: 
28/05/2019
Ημερομηνία λήξης: 
24/10/2019