01
Μαρ
2019

1η Πρόσκληση Έργων Ιδιώτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε.

1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έργων ιδιωτικού χαρακτήρα CLLD/LEADER υπομέτρο 19.2 της ΟΤΔ ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε. Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, που είναι ο κεντρικός και νότιος Έβρος και συγκεκριμένα οι Δήμοι, Αλεξανδρούπολης (εκτός της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης), Σαμοθράκης και Σουφλίου, ενώ η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.531.500,00€ (συγχρηματοδότηση Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ).

Ημερομηνία λήξης εκδήλωσης: 
Δευτέρα, Ιούνιος 3, 2019
Ημερομηνία έναρξης εκδήλωσης: 
Πέμπτη, Μάρτιος 7, 2019