Μήνυμα σφάλματος

Notice: Undefined index: #items στην paa_preprocess_page() (γραμμή 247 του /var/www/html/sites/all/modules/paa/paa.module).

1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράσεις 11.1.1, 11.1.2, 11.2.1, 11.2.2- (αφορά στη δράση 11.1.1-Βιολογική Γεωργία) - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
13/03/2017
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Μέτρο: 
  • Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα
  • Μέτρο 11 − Βιολογική γεωργία
  • Υπομέτρο 11.1 - Μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές
  • Δράση 11.1.1 - Μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές (γεωργία)
Ημερομηνία έναρξης: 
24/01/2017
Ημερομηνία λήξης: 
22/02/2017