1η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τη δράση 4.3.4.- Πρόσβαση σε γεωργικές εκμετάλλευσεις

Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Νομικό Πρόσωπο
Μέτρο: 
  • Μέτρα για Δημόσια Έργα
  • Μέτρο 4 - Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
  • Υπομέτρο 4.3 - Στήριξη σε υποδομές
  • Δράση 4.3.4 - Πρόσβαση σε γεωργική γη
Συνημμένα: