"1η τροποποίηση της υπ’αριθμ. 4267/24.05.2018 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων «1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Υπομέτρου 16.1-16.2 και του Υπομέτρου 16.1-16.5" - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
22/10/2018
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Αγρότης
Νομικό Πρόσωπο
Δημόσιοι Φορείς
Δημόσιοι Φορείς
Μέτρο: 
  • Μέτρα για κατάρτιση, συμβουλές και συνεργασίες
  • Μέτρο 16 - Συνεργασία
  • Υπομέτρο 16.1 - 16.2 - Ίδρυση και λειτουργία ΕΟ της ΕΣΚ γεωργίας για ανταγωνιστικότητα
Ημερομηνία έναρξης: 
06/06/2018
Ημερομηνία λήξης: 
07/08/2018