13Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠ.ΠΑ. ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)

Σας γνωρίζουμε ότι την Τρίτη 20 Ιουνίου 2023 θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης (Ξενοδοχείο: Aquila Atlantis Υγείας 2, 71 202 Ηράκλειο) η 13η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022.

Την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023 θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε συγχρηματοδοτούμενα έργα.

Η δήλωση συμμετοχής στην 13η Συνεδρίαση και στην μέρα Επισκέψεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://eu01.z.antigena.com/l/1fSt2cEKjj285RZ5Gk2GwbGMJhG3ZOBqyAUogF3YkbBmrvF~npeJkdFodXh9k~-lp3wKHyUwkNmWeYsc60Fu-2etAUl512sSF4RCNmdswpD2aMKuv7xzOxiY7ZOMs2sICZKW9jE5N45FfouK~cktzyWiy2B5KDWrXPSYMwGlnK και παρακαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή το αργότερο έως και Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023.

Στις 14-06-2023 έγινε ανανέωση του Φακέλου και Ημερήσιας Διάταξης της 13ης Συνεδρίασης με προσθήκη παρουσίασης στην Ημερήσια Διάταξη (Μέρος Β – Ειδικά Θέματα) και Πίνακα στον Φάκελο, σχετικά με  τη Συμμόρφωση παρεμβάσεων ΣΣ ΚΑΠ με Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ

Το κοινό μπορεί να παρακολουθήσει «ζωντανά» τη 13η Συνεδρίαση στον σύνδεσμο YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=tQnmYA_teZQ

Ημερομηνία έναρξης: 
20/06/2023
Ημερομηνία λήξης: 
20/06/2023