1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Μέτρο 9 (Ομάδες/ Οργανώσεις Παραγωγών) - Έχει λήξει.

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 08/01/2018 έως 01/10/2018

Έχει λήξει.
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Νομικό Πρόσωπο
Μέτρο: 
  • Μέτρα για κατάρτιση, συμβουλές και συνεργασίες
  • Μέτρο 9 – Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών
Ημερομηνία έναρξης: 
08/01/2018
Ημερομηνία λήξης: 
01/10/2018