1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 10.1.1 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας» - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Αγρότης
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Μέτρο: 
  • Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα
  • Μέτρο 10 - Γεωργο-περιβαλλοντικές δράσεις
  • Υπομέτρο 10.1 − Γεωργο-περιβαλλοντικές και κλιματικές δεσμεύσεις
  • Δράση 10.1.1 - Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας
Συνημμένα: 
Ημερομηνία έναρξης: 
26/08/2019
Ημερομηνία λήξης: 
25/09/2019