1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 10.1.3- Αμπελώνας Θήρας - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
30/11/2019
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Δικαιούχος/-οι: 
Αγρότης
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Μέτρο: 
  • Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα
  • Μέτρο 10 - Γεωργο-περιβαλλοντικές δράσεις
  • Υπομέτρο 10.1 − Γεωργο-περιβαλλοντικές και κλιματικές δεσμεύσεις
  • Δράση 10.1.3 - Αμπελώνας Θήρας
Ημερομηνία έναρξης: 
01/10/2019
Ημερομηνία λήξης: 
30/11/2019