1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 10.1.7- Ορυζώνες - Έχει λήξει.

7

Έχει λήξει.
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Δημόσιοι Φορείς
Συλλογικοί φορείς
Μέτρο: 
  • Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα
  • Μέτρο 10 - Γεωργο-περιβαλλοντικές δράσεις
  • Υπομέτρο 10.1 − Γεωργο-περιβαλλοντικές και κλιματικές δεσμεύσεις
  • Δράση 10.1.7 - Καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες
Ημερομηνία έναρξης: 
06/07/2018
Ημερομηνία λήξης: 
22/06/2018