1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.2.1 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης- Μεταποίηση - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ
Δικαιούχος/-οι: 
Αγρότης
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Συλλογικοί φορείς
Μέτρο: 
  • Επενδυτικά / Επιχειρηματικά
  • Μέτρο 4 - Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
  • Υπομέτρο 4.2 - Μεταποίηση/εμπορία γεωργικών προϊόντων
  • Δράση 4.2.1 - Μεταποίηση, εμπορία με τελικό προϊόν, γεωργικό
Συνημμένα: 
Ημερομηνία έναρξης: 
19/08/2019
Ημερομηνία λήξης: 
21/12/2019