1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.2.1 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Μεταποίηση - Έχει λήξει.

 

Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι οι περιοχές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες είναι εκτός εφαρμογής του Μέτρου 19 (CLLD/LEADER) του ΠΑΑ 2014-2020.

Έχει λήξει.
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Αγρότης
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Συλλογικοί φορείς
Μέτρο: 
  • Επενδυτικά / Επιχειρηματικά
  • Μέτρο 4 - Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
  • Υπομέτρο 4.2 - Μεταποίηση/εμπορία γεωργικών προϊόντων
  • Δράση 4.2.1 - Μεταποίηση, εμπορία με τελικό προϊόν, γεωργικό
Συνημμένα: 
Ημερομηνία έναρξης: 
20/09/2019
Ημερομηνία λήξης: 
19/12/2019