1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.2.1 της Περιφέρειας Πελοποννήσου- Μεταποίηση - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
06/07/2020
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Δικαιούχος/-οι: 
Αγρότης
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Συλλογικοί φορείς
Μέτρο: 
  • Επενδυτικά / Επιχειρηματικά
  • Μέτρο 4 - Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
  • Υπομέτρο 4.2 - Μεταποίηση/εμπορία γεωργικών προϊόντων
  • Δράση 4.2.1 - Μεταποίηση, εμπορία με τελικό προϊόν, γεωργικό
Ημερομηνία έναρξης: 
05/02/2020
Ημερομηνία λήξης: 
04/05/2020