1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.2.1 της Περιφέρειας Θεσσαλίας- Μεταποίηση - Έχει λήξει.

 
 

Περιοχές Περιφέρειας Θεσσαλίας εκτός εφαρμογής του Μέτρου 19 (CLLD/LEADER) του ΠΑΑ 214-2020

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
30/12/2019
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Νομικό Πρόσωπο
Μέτρο: 
  • Επενδυτικά / Επιχειρηματικά
  • Μέτρο 4 - Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
  • Υπομέτρο 4.2 - Μεταποίηση/εμπορία γεωργικών προϊόντων
  • Δράση 4.2.1 - Μεταποίηση, εμπορία με τελικό προϊόν, γεωργικό
Ημερομηνία έναρξης: 
15/07/2019
Ημερομηνία λήξης: 
30/12/2019