1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Υπομέτρο 8.3- Πρόληψη ζημιών σε Δάση - Έχει λήξει.

Το Υπομέτρο 8.3 περιλαμβάνει δράσεις πρόληψης ζημιών σε δάση έναντι βιοτικών και αβιοτικών απειλών, οι οποίες ορίζονται:
·οι πυρκαγιές,
·οι παθογόνοι οργανισμοί,
·τα πλημμυρικά φαινόμενα.

Ως προς την ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης στις 31/03/2020 και ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής υπογεγραμμένης αίτησης στήριξης και συνημμένων δικαιολογητικών για τα οποία δεν απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή (10/04/2020 το αργότερο) και έως ώρα 13:00

 

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
15/04/2020
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Δημόσιοι Φορείς
Μέτρο: 
  • Μέτρα για Δημόσια Έργα
  • Μέτρο 8 - Ανάπτυξη δασικών περιοχών
  • Yπομέτρο 8.3 - Πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές
Ημερομηνία έναρξης: 
31/10/2019
Ημερομηνία λήξης: 
15/04/2020