1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπομέτρο 8.3 -Προλήψη ζημιών σε Δάση

Το Υπομέτρο 8.3 περιλαμβάνει δράσεις πρόληψης ζημιών σε δάση έναντι βιοτικών και αβιοτικών απειλών, οι οποίες ορίζονται:
·οι πυρκαγιές,
·οι παθογόνοι οργανισμοί,
·τα πλημμυρικά φαινόμενα.

Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Δημόσιοι Φορείς
Μέτρο: 
  • Μέτρα για Δημόσια Έργα
  • Μέτρο 8 - Ανάπτυξη δασικών περιοχών
  • Yπομέτρο 8.3 - Πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές
Ημερομηνία έναρξης: 
31/10/2019
Ημερομηνία λήξης: 
28/02/2020