1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Υπομέτρο 8.4- Αποκατάσταση ζημιών σε Δάση - Έχει λήξει.

Το υπομέτρο περιλαμβάνει  δράσεις αποκατάστασης ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων οι οποίες ορίζονται:
- σε αναδασώσεις 
- σε υποδομές

 

Ως προς την ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης στις 31/03/2020.

Και ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής υπογεγραμμένης αίτησης στήριξης και συνημμένων δικαιολογητικών για τα οποία δεν απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή (10/04/2020 το αργότερο) και έως ώρα 13:00

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
15/04/2020
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Δημόσιοι Φορείς
Μέτρο: 
  • Μέτρα για Δημόσια Έργα
  • Μέτρο 8 - Ανάπτυξη δασικών περιοχών
  • Υπομέτρο 8.4 - Αποκατάσταση ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές
Ημερομηνία έναρξης: 
30/10/2019
Ημερομηνία λήξης: 
07/04/2020