1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD, ΟΤΔ "- Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ. - Έχει λήξει.

Η ΟΤΔ Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ καλεί τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα ιδιωτικού Δικαίου) να υποβάλουν προτάσεις (παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα) στο πλαίσιο  του Υπομέτρου 19.2 (Δράσεις 19.2.2 και 19.2.3) του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου. Η περιοχή εφαρμογής περιγράφεται στη πρόσκληση.

Σημεία τροποποίησης πρόσκλησης Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στήριξης.

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
15/10/2019
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Δικαιούχος/-οι: 
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Μέτρο: 
  • LEADER / CLLD
  • Υπομέτρο 19.2 - Υλοποίησης δράσεων (CLLD/LEADER)
  • Υπομέτρο 19.2 - Έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα
Ημερομηνία έναρξης: 
28/05/2019
Ημερομηνία λήξης: 
15/10/2019