1η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τη Δράση 4.3.4.- Πρόσβαση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Δικαιούχος/-οι: 
Αγρότης
Φυσικό πρόσωπο
Μέτρο: 
  • Μέτρα για Δημόσια Έργα
  • Μέτρο 4 - Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
  • Υπομέτρο 4.3 - Στήριξη σε υποδομές
  • Δράση 4.3.4 - Πρόσβαση σε γεωργική γη
Συνημμένα: 
Ημερομηνία έναρξης: 
01/09/2017
Ημερομηνία λήξης: 
30/11/2017