1η Τροποποίηση- Συμπλήρωση της 1183/143626/14-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.2 του Υπομέτρου 4.2, του ΠΑΑ 2014-2020 στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του έτους 2017