1η Τροποποίηση-συμπλήρωση της 1183/143626/14-06-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 4.2.2 του Υπομέτρου 4.2, του ΠΑΑ 2014-2020 στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης έτους 2017.