2Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠ. ΠΑ. ΠΑΑ 2014-2020 (ΑΘΗΝΑ, 19 Δεκεμβρίου 2016)