01
Αυγ
2019

2η τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα CLLD/LEADER - ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Ημερομηνία έναρξης εκδήλωσης: 
Τετάρτη, Απρίλιος 10, 2019
Ημερομηνία λήξης εκδήλωσης: 
Δευτέρα, Σεπτέμβριος 23, 2019