08
Αυγ
2019

2η τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ Εταιρείας Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Έβρου - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Ημερομηνία έναρξης εκδήλωσης: 
Τρίτη, Μάιος 7, 2019
Ημερομηνία λήξης εκδήλωσης: 
Δευτέρα, Σεπτέμβριος 23, 2019