2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ CLLD/LEADER της ΟΤΔ "Αναπτυξιακή Δράμας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ" για την υποδράση 19.2.5.1 - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Αναπτυξιακή Δράμας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Δικαιούχος/-οι: 
Δημόσιοι Φορείς
Μέτρο: 
  • LEADER / CLLD
  • Υπομέτρο 19.2 - Υλοποίησης δράσεων (CLLD/LEADER)
  • Υπομέτρο 19.2 - Έργα Δημόσιου Χαρακτήρα
Ημερομηνία έναρξης: 
22/06/2023
Ημερομηνία λήξης: 
31/08/2023