2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 1.1.1- Κατάρτιση - Έχει λήξει.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ Ν.Γ. ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΓΕΩΡΓ ΕΚΜΕΤΑΛΛ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚ 1ΗΣ ΠΡΟΚ ΤΟΥ ΥΠΟΜ 6.1 ΠΑΑ 2014 – 2020, ΕΤΟΥΣ 2016 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΣΟΥ, Β. ΑΙΓΑΙΟΥ & Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχει λήξει.
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Δικαιούχος/-οι: 
Δημόσιοι Φορείς
Συλλογικοί φορείς
Μέτρο: 
  • Μέτρα για κατάρτιση, συμβουλές και συνεργασίες
  • Μέτρο 1 - Μεταφορά γνώσεων-Ενημέρωση
  • Υπομέτρο 1.1 - Κατάρτιση-απόκτηση δεξιοτήτων
  • Δράση 1.1.1 - Κατάρτιση για νέους γεωργούς
Συνημμένα: 
Ημερομηνία έναρξης: 
11/07/2018
Ημερομηνία λήξης: 
01/08/2018