2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων Ιδιωτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 της Αναπτυξιακής Φλώρινας (ΑΝΦΛΩ) - Έχει λήξει.

Υποδράσεις 19.2.2.2,  19.2.2.4,  

19.2.2.6,19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.7.3

Έχει λήξει.
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Αναπτυξιακή Φλώρινας Α.Α.Ε Ο.Τ.Α. (ΑΝΦΛΩ.)
Δικαιούχος/-οι: 
Αγρότης
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Μέτρο: 
  • LEADER / CLLD
  • Υπομέτρο 19.2 - Υλοποίησης δράσεων (CLLD/LEADER)
  • Υπομέτρο 19.2 - Έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα
Συνημμένα: 
Ημερομηνία έναρξης: 
07/06/2023
Ημερομηνία λήξης: 
30/08/2023