2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις υποδράσεις 19.2.2.4, 19.2.3.1, 19.2.3.3

Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
07/08/2023
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Αχαϊα Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Αγρότης
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Μέτρο: 
  • LEADER / CLLD
  • Υπομέτρο 19.2 - Υλοποίησης δράσεων (CLLD/LEADER)
  • Υπομέτρο 19.2 - Έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα
Ημερομηνία έναρξης: 
26/05/2023
Ημερομηνία λήξης: 
29/05/2023