2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις υποδράσεις 19.2.4.1, 19.2.4.2, 19.2.4.3, 19.2.4.5 - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
29/08/2023
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Τριχωνίδα Α.Ε.Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
Δικαιούχος/-οι: 
Νομικό Πρόσωπο
Δημόσιοι Φορείς
Μέτρο: 
  • LEADER / CLLD
  • Υπομέτρο 19.2 - Υλοποίησης δράσεων (CLLD/LEADER)
  • Υπομέτρο 19.2 - Έργα Δημόσιου Χαρακτήρα
Ημερομηνία έναρξης: 
26/05/2023
Ημερομηνία λήξης: 
01/06/2023