2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ CLLD/LEADER της ΟΤΔ ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α - Έχει λήξει.

Υποδράσεις 19.2.2.2, 19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5, 19.2.6.2, 19.2.7.1, 19.2.7.2, 19.2.7.3 και 19.2.7.7 

Έχει λήξει.
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝΚΟ Α.Ε.)
Δικαιούχος/-οι: 
Αγρότης
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Μέτρο: 
  • LEADER / CLLD
  • Υπομέτρο 19.2 - Υλοποίησης δράσεων (CLLD/LEADER)
  • Υπομέτρο 19.2 - Έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα
Ημερομηνία έναρξης: 
05/05/2023
Ημερομηνία λήξης: 
28/07/2023