2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΟΑΚ ΑΕ- παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα- υποδράσεις 19.2.4.2 , 19.2.4.3 , 19.2.4.4. & 19.2.4.5 - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΚΡΗΤΗ
Δικαιούχος/-οι: 
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Δημόσιοι Φορείς
Μέτρο: 
  • LEADER / CLLD
  • Υπομέτρο 19.2 - Υλοποίησης δράσεων (CLLD/LEADER)
  • Υπομέτρο 19.2 - Έργα Δημόσιου Χαρακτήρα
Ημερομηνία έναρξης: 
09/06/2023
Ημερομηνία λήξης: 
11/08/2023